Profiel

Inleiding en historie

RTS Project BV (Project) is een dochter onderneming van Ingenieursbureau De Bock (RTS) BV. De Bock werd begin jaren 80 geconfronteerd met het koppelen van weegsystemen, onder andere in de vleesverwerkende industrie. Al snel bleek dat vrijwel alle handelingen, die in de bedrijven gedaan werden, via deze weegsystemen verliepen. Niet alleen werden hierdoor alle weeggegevens bekend, maar ook werd er hierdoor 'arbeid' geregistreerd. De koppelingen gingen verder. Verschillende bedrijven werden via modem met elkaar verbonden en werden er meer machines met elkaar verbonden.
Naarmate er meer 'systemen' aan elkaar gekoppeld moesten worden binnen een bedrijf, kwamen de problemen al snel naar voren. De ouderwetse communicatie (RS-232/485) koppelingen werken goed als twee machines met elkaar moeten communiceren. Meer dan deze twee geeft al problemen in de koppeling.
Geconfronteerd met deze feiten is De Bock begonnen met het ontwikkelen van een robuust netwerk, het CAN netwerk. CAN staat voor Controller Area Network en is een netwerk speciaal bedoeld voor het onderling communiceren van systemen. Daar er geen kant en klare hardware voor dit netwerk beschikbaar was, heeft De Bock als ingenieursbureau alle hardware zelf moeten ontwikkelen. Dit varieert van een PC-Kaart tot tijdsklokken en zeer nauwkeurige wegers toe.
De Bock (RTS) BV en RTS Project BV zijn beide hardware ontwikkelaars. De apparatuur die gebruikt wordt om oplossingen aan te dragen wordt in huis ontwikkeld. Hierdoor kan er altijd snel ingegrepen worden, wanneer er aanpassingen gedaan moeten worden om een totaal systeem gekoppeld te krijgen. Deze aanpassingen kunnen ter plekke gedaan worden.
In de rest van de tekst zullen de volgende onderdelen nader belicht worden: de Filosofie, de Algemene activiteiten en de Specialisaties van RTS Project BV/De Bock (RTS) BV.

Filosofie

De filosofie die gehanteerd wordt is ťťn zin uit te drukken:

Gedecentraliseerde Intelligentie in een Real-Time omgeving.

Dit houdt in dat er over de werkvloer/kantoor verspreid modules zijn die onafhankelijk van de andere kunnen werken. Dit wil niet zeggen dat ze onafhankelijk moeten werken. 

Waarom deze gedecentraliseerde intelligentie?

Zelfs nu de Pc's onder de nieuwere besturingssystemen multi-tasking geworden zijn, geeft dit in tijdskritische koppelingen niet de verwachte resultaten. Met andere woorden, de PC kan het niet aan! Laat deze koppelingen via de intelligente terminals/nodes verlopen en gebruik eventueel een PC om een gemakkelijke 'User Inteface' te creŽren. De terminals zijn onderling via een CAN-netwerk gekoppeld.

Waarom in een Real-Time omgeving?

In een Real-Time omgeving heeft men altijd toegang tot de meest actuele gegevens. Wanneer men niet in een Real-Time omgeving werkt, kan men ook geen duidelijke uitspraken doen over de actuele stand van zaken binnen het bedrijf. Een duidelijk voorbeeld is dat een verkoop afdeling, die moet weten hoeveel er van bepaalde producten geproduceerd is geworden. Indien men tot bijvoorbeeld 's middags moet wachten om de cijfers op tafel te krijgen, is het moeilijk verkopen 's ochtends. Wanneer de gegevens echter direct op kantoor beschikbaar zijn, kan men iets gemakkelijker afspraken maken of toezeggingen doen.
Verder kan er in een Real-Time omgeving ook direct in bepaalde situaties ingegrepen worden. Men weet immers direct hoe sommige zaken ervoor staan.


Algemene activiteiten

RTS Project BV is op dezelfde gebieden actief, waar ook De Bock (RTS) BV actief is. Dit zijn onder andere de industrie, tuinbouw, bakkerijen, champignonteelt etc.. De activiteiten zijn in twee hoofdtakken onder te verdelen. Deze twee activiteiten zijn 'Werkplek Automatisering' en 'Koppelen van machines' en worden hierna behandeld. Een afgeleide, gespecialiseerde activiteit is eigenlijk ontstaan door de gebleken belangrijkheid ervan. Deze is het implementeren van HACCP registratie op de werkvloer. Daarom wordt deze ook kort beschreven. Deze activiteit is voornamelijk belangrijk in de voedsel(verwerkende) industrie.

A) Werkplek Automatisering

Al jaren zijn de kantoren van de bedrijven goed geautomatiseerd, maar gegevens van de werkplek moeten nu nog altijd via 'geschreven' briefjes binnenkomen. Om deze gegevensstroom vanaf de werkplek te automatiseren is De Bock eind jaren 80 in de tuinbouw en champignon kwekerijen begonnen met het registreren van productie, arbeid, fouten etc. vanaf de werkvloer richting kantoor.
Dit idee wordt nu door RTS Project BV in de diverse takken doorgetrokken. Om een duidelijk voorbeeld hiervan te geven, is RTS Project BV actief in de bakkerijen. Met een registratie systeem via de werkvloer is voor deze voedsel producerende industrie een kwaliteitscontrole mogelijk. Dit in samenhang met de HACCP wetgeving, die verderop in de tekst iets uitgebreider behandeld wordt. Door de ingrediŽnten te wegen en tevens te registreren wanneer, tot welk batch nummer, wie afgewogen heeft etc. zijn alle werkvloer gegevens bekend. Door de activiteiten van mensen op de werkvloer te registreren, zijn ook al hun arbeidsuren, gespecificeerd naar de plaats, product en order nummer waaraan gewerkt wordt, tevens ook bekend.
Wanneer er een dergelijk registratie netwerk aanwezig is, is er ook door de mensen op de werkvloer informatie uit een centrale database te halen. Zij kunnen hiertoe de bestaande terminals gebruiken, waar hun arbeid op geregistreerd wordt. Deze zijn aanzienlijk goedkoper dan hiervoor speciale Pc's in een , bijvoorbeeld LAN, netwerk aan te sluiten. Denk hier bijvoorbeeld aan voorraden, ordernummers etc. die men terstond op de werkvloer wil weten.

B) Koppelen van meerdere (on)afhankelijke systemen

Dit onderdeel is feitelijk weer in twee delen op te splitsen. Aan de ene kant is men bijvoorbeeld geÔnteresseerd om data van bepaalde machines op de werkvloer naar kantoor te krijgen. Dit gaat dan zonder ingave op terminals door werknemers op de werkvloer. Aan de andere kant wil men machines onderling laten communiceren. In eerste instantie zijn de bewuste machines daar dan niet op ingesteld. 
Een voorbeeld van het eerste geval is een veel gevraagd probleem om op te lossen, namelijk het koppelen van meerdere wegers. Tot een stuk of 2 ŗ 3 gaat dit nog enigermate met oudere technieken. Wanneer men echter over 30 of meer stuks spreekt, zal men toch naar andere manieren moeten overstappen om de wegers nog betrouwbaar door te kunnen koppelen naar kantoor. Door deze via hun communicatie (RS-232) uitgang aan een CAN converter van De Bock (RTS) BV te koppelen, zijn ze gemakkelijk via het CAN netwerk met elkaar te verbinden. Een ander voorbeeld hiervan is het meten van looptijden van machines op de werkvloer. Wanneer de machine van status veranderd wordt er een signaal doorgegeven met de bewuste status opgeslagen. Er kan dan Real-Time of naderhand dataprocessing gedaan worden. Een ander voorbeeld is wanneer men vanaf de werkvloer nieuwe onderdelen vanuit een magazijn wil hebben. Er wordt dan bijvoorbeeld een barcode van het bewuste product gescand en deze wordt direct naar een centrale PC doorgestuurd. Deze geeft dan de 'bestel opdracht' door aan een medewerker, die er op zijn beurt voor zorgt dat de onderdelen op de plaats van bestemming komen. Om een controle hierop te hebben, kan er bijvoorbeeld weer gescand worden wanneer de onderdelen gearriveerd zijn. Is er dan niet binnen een bepaalde tijd afgescand, wordt er actie ondernomen.
Bij het tweede deel moet men denken aan machines die interactief gegevens moeten verwerken om samen tot een eind product te komen. In de voedingsindustrie is het bijvoorbeeld van belang bij het verkrijgen van constante kwaliteit. Doordat de ene machine een afwijking heeft, zullen andere machines hierdoor aanpassingen moeten doen in hun eigen functioneren. Wanneer de machines nu via CAN gekoppeld zijn, kan dit interactief gebeuren, zonder dat daar mensen bij aan te pas komen.

C) HACCP Registratie

In de voedsel verwerkende/producerende sector wordt het steeds belangrijker om, in het kader van de HACCP wetgeving, te registreren waar producten vandaan komen, hoe ze en door wie ze bewerkt zijn, waar ze naartoe gegaan zijn etc. Men moet, met andere woorden, het hele traject van producten, grondstoffen etc. achteraf kunnen navertellen en op het moment van produceren begeleiden. Dit 'Tracking and Tracing' is van belang wanneer men aansprakelijk gesteld wordt voor het afleveren van een 'slecht' (eind)product. Door de informatie die op de werkvloer, en daarbuiten, vergaard is geworden tijdens de productie/verwerking, kan men aantonen dat men zelf niet verantwoordelijk is geweest voor het afleveren van het bewuste product. Indien men toch verantwoordelijk zou zijn, is er in ieder geval aangetoond dat men al het mogelijke in het werk gesteld heeft om geen fouten te maken.
De implementatie van de HACCP registratie kan tot alleen registratie beperkt blijven of er wordt een 'totaal' systeem gemaakt. In zo een totaal systeem wordt er door het systeem zelf ook gecontroleerd of bepaalde ingrediŽnten op het bewuste tijdstip en het bewuste 'recept' wel toegestaan zijn. Het systeem zorgt er dus zelf voor dat men niet kan doorwerken met grondstoffen die op een bepaald moment niet geoorloofd zijn.


Specialisaties

Doordat hardware in huis ontworpen wordt kunnen vrijwel alle voorkomende problemen in bedrijven opgelost worden. Dit in tegenstelling tot 'automatiseerders', die feitelijk een software bureau zijn. Zij zijn altijd afhankelijk van de hun geleverde hardware. De Bock en Project kunnen dus altijd 'tailor-made' oplossingen aandragen.
Wanneer hardware aan PC's gekoppeld moet worden, zijn daar meestal device drivers voor nodig. Ook deze worden in huis gemaakt, van het oude DOS tot en met de Windows 3.X / 95 / 98 / Me / NT / 2000 / XP.
Met al deze mogelijkheden is het dus ook mogelijk om in een onderneming 'oudere' machines te updaten naar 'modernere', zonder dat er een nieuwe machine gekocht hoeft te worden. Om een eenvoudig voorbeeld te geven: een machine die handmatig bediend wordt kan automatisch bediend worden door er een koppeling aan toe te voegen. Deze koppeling verzorgt dan de automatische bediening. Deze laatste optie is meestal een kleinere investering dan een geheel nieuwe machine te bouwen.


Legal Terms and Conditions    |    Copyright © 2003 (RTS Project B.V.) All rights reserved.