Berekening van besparing met een Troskeuzeweger

Om uit te rekenen hoeveel u met een Troskeuzeweger (TKW) kunt besparen, vult u de bovenste 3 velden in. Hierna klikt u op 'Bereken'. In het vakje 'Winst per jaar' is nu de besparing met TKW('s) te zien. Om te zien hoeveel TKW's u hiervoor nodig heeft, vult u de onderste drie velden van de berekening in. Klik hiervoor nogmaals op 'Bereken'. In het vakje 'Aantal benodigde TKW's' wordt nu het aantal benodigde TKW's voor de bovenstaande instellingen weergegeven.

Voor een uitleg over de reeds ingevulde waarden, zie onderaan dit formulier.

 
Berekening van besparing 
(Als voorbeeld zijn gegevens genomen voor 1 hectare)
Aantal verpakkingen per jaar
Gemiddelde prijs per jaar Bijvoorbeeld 0.85
Gemiddelde gewichtsbesparing per doos: Gram
Winst per jaar:   

Hoeveel Troskeuzewegers heeft u hier voor nodig?

Aantal benodigde TKW's:    
Kistjes per uur afwegen:
Aantal werkuren per dag:  
Werkdagen per jaar:  

Toelichting bij de reeds ingevulde waarden:

Aantal verpakkingen per jaar: Er is een opbrengst genomen van 55 kg per m2 per jaar. Het gemiddelde kistengewicht is 5 kg: 55 * 10.000 / 5 = 110,000

Gemiddelde prijs per jaar:
Er is een gemiddelde prijs van EUR 0.90 genomen voor trostomaten.

Gemiddelde gewichtsbesparing per doos: Onderzoek heeft aangetoond dat er normaliter een overgewicht van 100 - 150 gram per doos is. Met de TKW zijn maximale overgewichten van 20 gram haalbaar. Een besparing dus van 80 - 130 gram. Er is hier het ondergewicht genomen.

Kistjes per uur afwegen: Met de Troskeuzeweger kan tot 350 a 400 kistjes per uur afgewogen worden. Hier is een ZEER lage waarde van 200 per uur genomen.

Aantal werkuren per dag: Een normale werkdag is 8 uur.

Aantal werkdagen per jaar: In een jaar zitten 52 weken. Gemiddeld zitten er 5 werkdagen in een jaar: 5 * 52 = 260. Er is 250 genomen voor een veilige marge.

 

Legal Terms and Conditions    |    Copyright © 2003 (RTS Project B.V.) All rights reserved.