Berekening van besparing met een Kleinverpaksysteem

Om uit te rekenen hoeveel u met een Kleinverpak (KVP) systeem kunt besparen, vult u de bovenste 7 velden in. Hierna klikt u op 'Bereken'. In het vakje:
  •  'Besparing per weegunit per jaar, verpakkingen en loonkosten' is nu de gehele besparing PER WEEGUNIT met KVP systeem te zien. 
  •  'Totale besparing per jaar, verpakkingen en loonkosten' is nu de gehele besparing met KVP systeem te zien. 

De betekenis van de 5 velden onder de kop 'Overige berekende waardes' en voor een uitleg over de reeds ingevulde waarden, zie onderaan dit formulier.

 
Berekening van de besparing per jaar
Aantal weegschalen/personen
Aantal kilo's product per jaar  
Gemiddeld gewicht van een verpakt product  Gram
Gemiddelde prijs van een kilo product bv 0.85
Afname van arbeid in procenten
Gemmidelde loonkosten per persoon/jaar
Vermindering van overgewicht door systeem Gram
Besparing per weegunit per jaar, verpakkingen en loonkosten
TOTALE besparing per jaar, verpakkingen en loonkosten

Overige berekende waardes:

Afname van aantal werknemers per jaar
Besparing op personeelskosten per jaar
Aantal verpakkingen per jaar
Besparing per verpakking
Totale besparing op verpakkingen

Toelichting bij de 5 onderste velden

Afname van aantal werknemers per jaar: Doordat er tijd bespaart kan worden met het kleinverpak systeem is het aantal werknemers te reduceren. Het aantal wordt hier weergegeven. Dit aantal is afhankelijk van de waarde ingevuld onder 'Afname arbeid in procenten'

Besparing op personeelskosten per jaar:
Dit veld is het aantal afgenomen werknemers, zoals hierboven beschreven, vermenigvuldigd met de loonkosten, die bovenaan het formulier zijn ingevuld

Aantal verpakkingen per jaar: Dit is het aantal kilo product gedeeld door het gemiddelde gewicht per verpakking

Besparing per verpakking: Dit is de besparing PER losse verpakking, berekend aan de hand van de besparing in grammen en de gemiddelde prijs per kilo product

Totale besparing op verpakkingen: De totale besparing op enkel en alleen de verpakking

Toelichting bij de reeds ingevulde voorbeeld waarden

  • Er is van een gemiddele bedrijf uitgegaan waar 5 personen afwegen. Per persoon wordt er per 30 seconde een verpakknig afgewogen. In een jaar zijn dit er dan 120 per uur * 8 uur per dag * 250 dagen per jaar = 240000. Met 5 personen wordt dit 1,200,000 per jaar. 

  • De meeste verpakkingen zijn 500 gram.

  • De gemiddelde jaaropbrengst voor tomaten is EUR 0.85

  • Er is geen besparing van arbeid ingevuld. Reele waarden zijn 5 - 20 procent per jaar

  • Gemmiddelde loonkosten liggen op EUR 20,000 per jaar

  • Er zijn besparingen van 10 tot 30 gram te behalen met het Kleinverpaksysteem. Er is een middel waarde genomen

 

Legal Terms and Conditions    |    Copyright © 2003 (RTS Project B.V.) All rights reserved.