Arbeid/Tijd Registratie

(Voor een eigen winstberekening, klik hier.)

De prijs van een product wordt hoofdzakelijk bepaalt door de tijd die men er aan werkt. Daarentegen zijn de onderdelen / ingrediŽnten veel minder van invloed. Een eenvoudig rekensommetje leert u, dat elke minuut die langer aan het product gewerkt wordt, de marge verder onder druk zet. Berekeningen hebben aangetoond, dat iets later beginnen en iets langere pauzes van uw personeel, u enkele duizenden tot tientallen duizenden euro's per jaar kan kosten. Door een objectief registratie systeem aan te schaffen in het bedrijf, zijn deze extra kosten te verkleinen. Er hoeft geen discussie met het personeel meer aangegaan te worden. De registratie 'liegt' niet.
RTS PROJECT BV ontwikkelde een netwerk voor het registreren van tijd, taken, pauzes, wegingen, temperaturen etc. Het netwerk bestaat uit kleine verplaatsbare ingave computers, waarop men op elke gewenste plek vanaf uw werkvloer informatie naar uw P.C. kunt versturen. Elke registratie is voorzien van een datum- en tijdsblok. Dit betekent dat u zonder extra werkzaamheden, met een druk op de knop van uw computer de actuele status van uw bedrijf op elk moment van de dag kunt oproepen. Het systeem kan verder uren overhevelen naar andere dagen. Dit is bijvoorbeeld bij bakkers en ploegendiensten heel gewenst. Door te registreren kunt u bijvoorbeeld de volgende overzichten te zien krijgen:
  • Werktijden en pauzes
  • Urenregistratie volgens CAO
  • Over de dag heen gewerkte uren, in groepen gesplitst
  • Bijzonder uren, zoals verlof, artsbezoek etc.
  • Uren per handeling, order etc.
  • .....

Voor enkele overzichten met uitleg, zie overzichten ComSpy

Legal Terms and Conditions    |    Copyright © 2003 (RTS Project B.V.) All rights reserved.